Cookie beleid sv Real Sranang

De website van sv Real Sranang is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragregels RS

                                                      GEDRAGSREGELS


Voorwoord
In de maatschappij en met name ook binnen de voetbalwereld heeft een ieder te maken met waarden en normen. We noemen hierbij een aantal voorbeelden, t.w.
1. Hoe gaan we met elkaar om;
2. Welke spelregels ‘hanteren” we binnen en buiten het veld;
3. Hoe lossen we problemen op binnen de vereniging.

Laten we met elkaar zorgen dat we een aangename en veilige omgeving creëren.


De volgende gedragsregels zijn van toepassing:
1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. 
    Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.
2. Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent) scheidsrechters.
3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade.
4. De KNVB heeft een aantal ordemaatregelen in haar ‘Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal’ opgenomen, waaronder “Verkoop van dranken”: 
    A. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering 
        van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
    B. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden
        geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Het nuttigen van alcoholische dranken op het
        sportcomplex buiten het clubhuis en buiten het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van
        drankverpakkingen, flesjes, blikjes en bekers op en rond de speelvelden.
5. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. 
    De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid 
    ingeval van wangedrag of zware vergrijpen op of rond het veld.
6. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
7. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) of        het bestuur.
8. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling,
     geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde
     verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
9. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette
    staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Na de laatste wedstrijd(en) dienen de vlaggen en cornervlaggen te
    worden opgeruimd. Tevens moeten de doelnetten op een dusdanige hoogte worden gebracht, dat zij geen beletsel vormen voor onderhouds-
    werkzaamheden. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
    Uiteraard geldt dit ook voor sigaretten- en sigarenpeuken.

Hieronder volgen de Sv Real Sranang regels voor in de dagelijkse praktijk:

1. Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
2. Geen alcohol op het veld. Daarnaast is het verboden alcoholische dranken mee te nemen vanuit huis/winkel en te nuttigen rondom het veld, 
    maar zeker niet in de kleedkamers.

3. Op dagen dat er jeugdwedstrijden zijn of andere jeugdevenementen wordt er geen alcohol geschonken/genuttigd in of buiten de kantine.
4. Het is niet toegestaan binnen het gehele clubgebouw te roken.
5. Drugs zijn uit den boze.
6. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
7. Zowel in als buiten het veld vloek je niet.
8. Je beledigt niemand.
9. Anderen worden hierop zonodig aangesproken.
10. Je hebt respect voor de tegenstander.
11. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk.
12. Je vernedert niemand in woord en gebaar.
13. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
14. Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur.
15. Je bent zuinig op de spullen van de vereniging.
16. Je houdt de kleedkamers netjes.
17. Je bent op tijd voor de trainingen en de wedstrijden.
18. Wanneer je eens een keer verhinderd bent, dan meldt je je tijdig af.
19. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
20. Je “loopt” niet weg voor een klusje.
21. We praten mét elkaar en niet over elkaar.
22. Eerlijke en onpartijdige besluitvorming.
23. Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen.
24. Openheid en eerlijkheid staan voorop.
25. Naleving verenigingsregels.

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een iedere die opmerkingen, vragen of signalen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag (agressie en geweld, persten en uitsluiting, discriminatie, en andere vormen van intimidatie), seksuele intimidatie of over een concreet incident een gesprek of melding wil doen bij de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters,  ouders van sporters, coaches en trainers, toeschouwers, alle leden, wijkagent, vrijwilligers en bestuur etc.

Sangeeta Sankar
Email: [email protected]
Telefoon & whatsapp: 06 87887002


Sancties
Het bestuur is krachtens de verenigingsstatuten of huishoudelijk reglement bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd, indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de statuten. Sancties kunnen bestaan uit:
1. Berisping;
2. Uitsluiting van wedstrijden;
3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten;
4. Royement.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!