Covid-19 Real Sranang

Amsterdam, 06 november 2020

 

Beste,

Het onderwerp COVID-19 en de gevolgen daarvan behoeft geen verdere uitleg meer. Dit is de tweede achtereenvolgend voetbalseizoen dat wij als vereniging (en alle anderen) last van ondervinden.

Voor ons, Real Sranang, zijn het uitdagende tijden die wij moeten doorkomen. Wij als bestuur zitten niet stil en zijn wekelijks in overleg, om Real Sranang er doorheen te krijgen. Niet alleen door de crisis, maar ook kijkend naar de situatie na COVID-19 en naar de toekomst van onze mooie club.

Op financieel gebied hebben wij wat te verduren, o.a. door het mislopen van kantine inkomsten (enige bron van inkomsten, naast de contributie) waarbij de vaste kosten nog steeds doorlopen.

Daarnaast hebben wij ook kosten van regulier- en achterstallig onderhoud wat opgepakt moet worden corona of geen corona.

Vragen die dan spelen zijn; hoe kunnen wij kosten besparen, zijn er diensten die wij tijdelijk kunnen stopzetten, waar is bezuiniging mogelijk en hoe gaan wij om met de contributie inning?

Over het laatste krijgen wij steeds meer vragen, over het (gedeeltelijk) terug betalen van de contributie 2020/2021 of zelf het niet betalen daarvan.

Met betrekking tot de contributie hebben wij ook om ons heen gekeken naar andere verenigingen en naar het standpunt van de KNVB.

Het gezamenlijk standpunt vanuit de sport “en dus ook de KNVB” is dat wij de kosten die wij met z’n allen maken ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Dus dat de contributie gewoon mag doorlopen, ook al is de sportclub dicht voor sporten of trainingen. Juridisch gezien mag de inning  van de contributie ook gewoon doorlopen, ongeacht of de vereniging  dicht is voor competitie en trainingen.

Wij sluiten ons als vereniging hierbij aan.

Ook omdat onze kantine-inkomsten wegvallen terwijl onze vaste lasten wel (geheel of gedeeltelijk) doorlopen.

Jullie mogen ervan uit gaan dat we proberen alle uitgaven en kosten momenteel te beperken maar om het hoofd boven water te houden hebben we besloten, zoals ook bijna al onze collega-verenigen geen contributie terug te betalen en openstaande contributie moet vooralsnog betaald worden aan de vereniging.

Door de nieuwe corona maatregelen heeft de KNVB de plannen om het voetballen weer op te pakken moeten herzien en de bond is met een nieuwe “Plan B” gekomen. In “ Plan B” is vooralsnog het streven, om het voetballen weer op te pakken in het weekend van 16 en 17 januari 2021, afhangend van de RIVM maatregelen.

Let wel; wie geen contributie heeft betaald, gaat niet voetballen!

Wij zijn niet rijk, maar momenteel wel een gezonde vereniging en dat willen wij vooral zo houden. We staan voor grote uitdagingen en doen graag een beroep op ieders solidariteit.

Wij zijn ons er ook van bewust, dat de huidige situatie leden persoonlijk kan hebben getroffen in hun financiële situatie. Ontstaat er hierdoor betalingsproblemen, dan horen wij dat graag.

Wij vertrouwen op jullie begrip en hopen op jullie medewerking.

 

Voor vragen zijn wij, de bestuursleden, altijd bereikbaar.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!