Cookie beleid sv Real Sranang

De website van sv Real Sranang is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Reglementen Club van 50

Reglementen Club van 50 SV Real Sranang


Art. 1 Doelstelling

Het doel van de vereniging is om de inleg te besteden binnen de  en ten behoeve van de voetbal vereniging.

Art. 2 Lidmaatschap

  • Je wordt lid door je schriftelijk aan te melden en de jaarlijkse bijdrage van € 50,00 te betalen. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de voorzitter van de Cv50 en via de website van Real Sranang.
  • Het lidmaatschap geldt voor de periode 1 juli tot en met 30 juni, parallel aan het verenigingsjaar en wordt aan het eind van deze periode automatisch met een jaar verlengd.
  • De “Club van 50” kan onbeperkt leden hebben. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Art. 3 Wat krijgt een lid ervoor terug

-          Elk lid ontvangt een exemplaar van dit reglement;

-          Leden van de Cv50 krijgen een vermelding op een namenbord in onze kantine, op onze website en  zullen ook worden genoemd in de berichten op de beeldschermen in de kantine. Er mogen geen reclame uitingen of andere verwijzingen aan de namen van de leden van de Cv50 gekoppeld worden;

-          Het bestuur zal in samenspraak met de voorzitter/afvaardiging van de Cv50 één keer per jaar een activiteit organiseren, ter bevordering van werving en teambuilding.

Art. 4 Beëindiging lidmaatschap

De mogelijkheid bestaat om aan het eind van het seizoen het lidmaatschap te beëindigen.

Dit dient schriftelijk of via de mail te gebeuren.

Bij tussentijds beëindigen van het lidmaatschap, vindt er geen verrekening plaats van de jaarlijkse bijdrage.

 

Opzegging door bestuur:

-          Het lid ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet betaalt.;

-          De vereniging besluit om de “Club van 50” op te heffen. Opzegging gebeurt dan schriftelijk;

-          Bij overlijden van het lid.

Opzegging door lid onder de volgende voorwaarden:

-          Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de eerst volgende periode.

Art. 5 Geldmiddelen

Door de inleg van de leden zal er jaarlijks een bedrag te besteden zijn, van " Het aantal leden vermenigvuldigt met € 50,- " De financiën worden beheerd door het bestuur van de  Real Sranang en worden gecontroleerd door twee leden uit de Club van 50 . De ontvangsten van de Cv50  club worden gestort op rekeningnummer NL69 INGB 0006 9781 22 t.n.v. Real Sranang, onder vermelding van Club v 50.

Art. 6 Vorming bestuur Cv50

De club van 50 zal zelf een commissie samenstellen, die zal worden geleid door een voorzitter. De commissie zal uit minimaal 3 doch maximaal 5 leden bestaan, waaronder de secretaris van Real Sranang.

Deze commissie is belast met het beheren van de “Club van 50”, waaronder het administreren, behandelen van aanvragen en het overige wat ter tafel komt betreffende de “Club van 50”.

Art. 7 Beheer en verantwoording bestedingen

Het budget zal beheerd worden door het bestuur van Real Sranang. Het bestuur bepaalt waaraan de inleg van de leden uitgegeven zal worden

Jaarlijks wordt ten minste één keer schriftelijk verslag gedaan door de secretaris aan de leden van de activiteiten, inkomsten en uitgaven. 

Art. 8 Vergadering

De leden van de Cv50 zullen worden uitgenodigd voor een vergadering die minimaal één maal per jaar zal plaatsvinden, uiterlijk 6 maanden na het verenigingsjaar.

Tijdens deze speciale vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over de bestedingen. De leden mogen zich ook uitspreken over deze bestedingen en met suggesties  komen voor de toekomst. Er zullen notulen worden opgemaakt, die met de leden worden gedeeld.

Art. 9 Verzoek voor besteding

Alle leden(leden van Real Sranang, leden van de Cv50 of door het bestuur van de vereniging) kunnen een verzoek indienen om een beroep te doen op het Cv50 budget  voor een evenement of een activiteit.  Het evenement of de activiteit moet wel in het belang zijn  Real Sranang.

Het bestuur  van de Club van 50 dient -  via de voorzitter -  minimaal 5 weken voor het beoogde evenement/ activiteit , schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van Real Sranang.

Het bestuur van Real Sranang zal uiterlijk binnen 14 dagen een beslissing nemen en deze schriftelijk meedelen aan de voorzitter van de Cv50.

Art. 10 Algemeen

De leden kunnen voorstellen tot wijziging of aanvullingen van dit reglement schriftelijk indienen bij de secretaris van het bestuur van Real Sranang.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!